Chỗ để xe đang là vấn đề được cộng đồng quan tâm. Việc hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu so với sự tăng trưởng của số lượng ô tô, xe máy trong thành phố đã được các chuyên gia cảnh báo từ lâu nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết. Tháng 4 năm 2016 ghi nhận một thông tư và một công văn liên quan đến chỗ để xe của chung cư. Nếu công văn 1889 gây tranh cãi với quy định tòa nhà chung cư cần có 3 tầng hầm làm chỗ để xe thì quy định tại thông tư số 2/2016/TT-BXD cũng gây tranh cãi không kém khi quy định chỉ có thể chuyển nhượng chỗ để xe cho người sống trong tòa nhà hoặc chuyển nhượng cho chủ đầu tư. Mặc dù đã có công văn hủy công văn 1889 tuy nhiên vẫn còn để lại nhiều rắc rối với các chủ đầu tư. Các nội dung cơ bản về chỗ để xe trong thông tư số 2/2016/TT-BXD quy định lớp vận hành chung cư như sau:


[IMG] 
- Chỗ để xe phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ và được sử dụng đúng mục đích theo nội dung dự án được phê duyệt và theo đúng quy định tại Điều 101 của Luật Nhà ở.

- Đối với chỗ để xe thuộc sở hữu chung theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 của Luật Nhà ở thì do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý; trường hợp nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng thuộc diện phải có Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở thì hội nghị nhà chung cư quyết định giao cho Ban quản trị hoặc đơn vị khác thay mặt các chủ sở hữu để quản lý chỗ để xe này; nếu nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành và không có Ban quản trị thì các chủ sở hữu thống nhất tự tổ chức quản lý hoặc thuê đơn vị khác thực hiện quản lý chỗ để xe này.

- Người mua chỗ để xe ô tô nếu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê chỗ để xe này thì chỉ được chuyển nhượng, cho thuê cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư đó hoặc chuyển nhượng lại cho chủ đầu tư;

- Tổ chức, cá nhân sở hữu chỗ để xe có trách nhiệm đóng kinh phí quản lý vận hành và thực hiện bảo trì chỗ để xe này; trường hợp thuê chỗ để xe thì trách nhiệm bảo trì chỗ để xe được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê chỗ để xe.

Tìm hiểu thêm thông tin về khóa đào tạo quý học viên vui lòng liên hệ hotline: 0913.278.119 hoặc gửi thư về địa chỉ tuyensinh@viendaotao.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top