Trước thực trạng các tòa nhà chung cư không đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, thông tư số 2/2016/TT-BXD quy định các thành viên trong ban quản lý bắt buộc phải tham gia khóa học vận hành chung cư. Theo đó, dựa trên nội dung khóa học quy định tại thông tư số 10/2015/TT-BXD, phòng cháy chữa cháy là một trong những nội dung chính bắt buộc phải học. Trong quá trình hoàn tất thủ tục kiểm định phòng cháy chữa cháy, có rất nhiều vấn đề mà thành viên ban quản trị cần lưu ý.
[IMG] 
Trong Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an "Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ" nêu trên đã hướng dẫn việc kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC như sau:

a. Nội dung kiểm định: 

+ Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

+ Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

b. Phương thức kiểm định:

+ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

+ Kiểm tra chủng loại, mẫu mã;

+ Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định mẫu không quá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhưng không ít hơn 10 mẫu; trường hợp số lượng phương tiện cần kiểm định dưới 10 thì kiểm định toàn bộ;

+ Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20

+ Cấp "Giấy chứng nhận kiểm định" theo mẫu PC21 hoặc dán tem, đóng dấu kiểm định theo mẫu PC 22.

c. Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

- Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm:

+ Đơn đề nghị kiểm định của chủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC 23;

+ Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

+ Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+ Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

+ Chủ phương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Thông tin chi tiết về khóa học vận hành chung cư và các khóa học phòng cháy chữa cháy tại chung cư, vui lòng liên hệ email: tuyensinh@viendaotao.vn hoặc hotline: 0913.278.119

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top